Vælg din partner med omhu,
Så undgår du at blive brændt af...

Branchens
bedste garanti

Når du samarbejder med et medlem af DTB undgår du overraskelser.

Se hvordan

Find din lokale
samarbejdspartner

DTB har medlemmer over hele landet – vælg selv partner.

Se hvordan

Gode råd
om tagpap

Både private og virksomheder bør ofre taget opmærksomhed.

Se hvordan

Obligatorisk
forsikring

Professionelle bygherrer har pligt til at betale byggeskadeforsikring.

Læs mere

Om DTB

Taget og tegnebogen har det bedst,
Når du vælger et medlem af DTB

DTB står for Danske Tagdækkermestres Brancheforening, og vi der den eneste mesterforening for tagdækningsbranchen i Danmark. Både professionelle og private bygherrer bør vælge et medlem af DTB til at udføre sit tagdækkerarbejde.

DTBs medlemmer lever op til branchens skrappeste krav til både materialer og udførsel. Kun tagdækkere, der lever op til kravene, kan blive medlem af DTB. Medlemmerne har samtidig en DTBs Garantifond i ryggen til at dække eventuelle skader. Garantien er den bedste på markedet for tagdækning i Danmark. Garantien dækker i op til 15 år.

Medlemmer

Find din lokale samarbejdspartner

Garanti

Danmarks bedste garantiordning

DTB's Garantifond er Danmarks bedste garanti i forbindelse med tagdækning

Som bygherre får du et garantibevis fra medlemmet af DTB.

Garantien sikrer dig mod skader i 10 eller 15 år, alt efter om du vælger en almindelig garanti eller en udvidet garanti. (Ovenlysvinduer er dækket i 5 år.)

Se bestemmelserne herunder og læs, hvad den almindelige garanti på 15 år dækker:

Se bestemmelserne herunder og læs, hvad den udvidede garanti på 15 år dækker:

Se bestemmelserne herunder og læs, hvad den almindelige garanti på 10 år dækker:

Se bestemmelserne herunder og læs, hvad den udvidede garanti på 10 år dækker:

Hvordan vælger man mellem den ene eller den anden type garanti?

Garantien gælder for de arbejder, som er udført på ejendommen i henhold til tagdækningsentreprise-aftalen fra det bærende underlag, inkl. evt. isolering, til og med den færdige tagdækning inkl. evt. tagtilbehør samt nye karmovenlys. Ovenlys må Ikke være større end 1,2 x 2,4 m og er kun dækket i 5 år.

DTB gemmer en kopi af alle garantibeviser. Det betyder, at garantien også dækker, selvom den tagdækker, som i sin tid udførte arbejdet, ikke længere er på markedet. Det forudsætter, at man kan forevise et garantibevis underskrevet af formanden.

Garantifonden kan hvert år udbetale i alt op til 10 mio. kr. for skader.

Gode råd

Sådan undgår du skader på taget

Tage dækket med tagpap kræver normalt ingen løbende vedligeholdelse. Men det er alligevel vigtigt, at du løbende holder øje med, om taget er tæt. Især flade tage kræver særlig opmærksomhed forår og efterår, når der er mange blade i luften.

· Tjek at regnvandet har frit løb ved alle afløb
· Fej taget og rens stoppede afløb
· Efterse både kanter og tagflade
· Vær særlig opmærksom hvor der er ovenlys og inddækning af hætter

Hvis taget er ældre end 10-15 år kan det være nødvendigt, at lade en fagmand fra DTB tjekke taget.

Tagdækkeren kan vurdere tagets levetid og udfærdige en egentlig tilstandsrapport. Han kan også give tilbud på renovering og løbende vedligeholdelse gennem en fast aftale.

 

Forsikring

En byggeskadeforsikring er obligatorisk

Professionelle bygherrer har i dag pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri af private boliger. Du finder reglerne om den obligatoriske byggeskadeforsikring findes i ”Lov om ændring af byggeloven, lov om almene boliger m.v. og lov om bygnings- og boligregistrering (Lov nr. 575 af 6/6 2007).

Hertil hører en bekendtgørelse om byggeskadeforsikring (BEK nr. 1292 af 24/10 2007), der fastsætter de nærmere regler om bl.a. byggeskadeforsikringens dækningsomfang, definitionen på en byggeskade, eftersyn og offentliggørelse.

Lov og bekendtgørelse kan findes på www.ebst.dk/byggeregler. I dokumentet her kan du læse mere om byggeskadeforsikringen:

© Copyright 2018 DTB